За връзка
+359 89 200 7979

Product was successfully added to your shopping cart.

Стратегията на „ЛИМЕКС ТРЕЙДИНГ” ЕООД включва основни правила в бизнеса, закалени от дългогодишния ни професионален опит:

-       Компанията създава и затвърждава силни търговски марки;

-       Разширява собствената си мрежа си от професионални търговци в страната;

-       Развива стабилна и ефективна дистрибуторска мрежа от партньори;

-       Контрол върху цените и качеството на продуктите;

-       Гъвкава верига на доставки и добре функционираща сервизна мрежа;

-       Съвременен мениджмънт;

-       Качествено изпълнение в срок на доставките;

-       Комплексна координация на всички  процеси.

Търговският екип изгражда основата на нашия бизнес. Търговските ни представители поддържат постоянен контакт с нашите клиенти и в работата си демонстрират основните принципи на философията ни – висок професионализъм, най-високо качество и безупречно обслужване. Първостепенна грижа на компанията е да отговорим в най-висока степен на клиентските очаквания за качеството на продуктите и качеството на обслужването.

Политиката на работа с клиенти на „ЛИМЕКС ТРЕЙДИНГ" ЕООД обхваща:

  • Изграждане на ползотворни взаимоотношения с всички клиенти и партньори;
  • Бърза реакция на всяко запитване, рекламация, сигнал и нужда от съдействие от страна на клиентите;
  • Предлагане на адаптирани по приложение и ценово ниво продукти в отговор на клиентските нужди;
  • Високо ниво на обслужване, бързина и точност на доставките, позитивна нагласа спрямо клиента;
  • Обучение на служителите за изграждане на умения за насочено към клиента поведение и повишаване на професионалната квалификация и компетенциите;
  • Постоянна обратна връзка от пазара чрез различни форми на проучване на потребителската удовлетвореност;
  • Коректни взаимоотношения с клиентите.

Лидерската позиция на „ЛИМЕКС ТРЕЙДИНГ" ЕООД на пазара е висока отговорност за служителите на компанията, която резултира в задържане и увеличаване на клиентската доволност чрез високо качество на предлаганите продукти и услуги.